EcoPoint

Ứng dụng công nghệ trong việc kết nối, chia sẻ các sản phẩm bất động sản: thuê, mua, quyền sử dụng,…

 

Giúp chủ sở hữu có thể khai thác giá trị sử dụng trong tương lai với các sản phẩm đang sử dụng và cả những sản phẩm hình thành trong tương lai.

 

Loại bỏ tất cả các khâu trung gian giao dịch, không chịu các khoản phí môi giới, phí chuyển nhượng, khai thác, quản lý, vận hành,… Mọi giao dịch đơn giản – nhanh chóng chỉ một ứng dụng cài đặt trên Mobile – App Ecopoint.