Tài chính

Đầu tư khởi nghiệp với EcoStartup
Phát triển chuỗi hệ sinh thái mở Ecoworld
Đầu tư phát triển Ecoworld trên toàn cầu
Trụ sở tập đoàn Ecoworld tại Dubai
Quỹ đầu tư siêu dự án tại Ecoworld