Công nghệ

EcoGo – Mang thế giới công nghệ đến với người tiêu dùng
Ứng dụng EcoTouch
Tăng doanh thu bán bất động sản với Ecopoint App
Ecopoint App – Công cụ giúp “bùng nổ” doanh thu bất động sản
Mô hình nhà thông minh thực tế ảo
Trung tâm phát triển công nghệ cao của Ecoworld
Ứng dụng nền tảng blockchain trên Ecoshare
Ứng dụng nền tảng blockchain trên EcoPoint
Nghiên cứu phát triển các ứng dụng trên điện thoại di động