Ecoworld Inc.

ECOWORLD là tập đoàn đa quốc gia hoạt động chính trong lĩnh vực Bất động sản – Tài chính – Công nghệ – Truyền thông – Bán lẻ.

 

Với tầm nhìn & sứ mệnh đem ứng dụng công nghệ tới gần hơn với cuộc sống của con người, Tập đoàn Ecoworld đã kiến tạo ra những sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ nhằm đem đến cho cộng đồng môi trường sống tiện lợi, xanh – sạch – đẹp. Xứng đáng trở thành một trong những thành phố công nghệ thông minh dành cho công dân trong thời đại 4.0

 

Tham khảo thêm về Ecoworld tại: Chiến lược tập đoàn Ecoworld.