Ecoshare

Ecoshare là sự kết hợp của Internet điều với công nghệ Blockchain trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

  • ECOSHARE là tạo ra một hệ sinh thái liên kết và kết nối các doanh nghiệp, cá nhân và tổ chức toàn cầu.
  • Là một nền tảng kết nối hệ sinh thái doanh nghiệp toàn cầu, giúp các doanh nghiệp quảng cáo, bán hàng, chăm sóc khác hàng,… trực tiếp đến người tiêu dùng, mua hàng.
  • Là mạng lưới chia sẻ ngang hàng P2P: Không thông qua trung gian, đại lý, không trả phí cho bất cứ bên thứ 3 nào
  • ECOSHARE – Tăng giá trị từ chia sẻ: Sử dụng đơn vị điểm ECO trên nền tảng Blockchain giúp cộng đồng sử dụng ECO trao đổi mua bán – thương mại,… tăng giá trị của ECO lên theo cộng đồng và thời gian, từ đó giúp doanh nghiệp gia tăng lợi nhuận.

 

Để biết thêm chi tiết và cơ hội hợp tác, vui lòng liên hệ:

Địa chỉ: EcoWorld Buliding 137 Hoàng Văn Thụ, P8, Q PN, TP HCM

Hotline: 1900 56 1268

Website: https://ecoworld.cohttps://ecoshare.net/