Trung tâm phát triển công nghệ cao của Ecoworld

Trung tâm phát triển công nghệ cao của tập đoàn Ecoworld với mục đích ứng dụng những công nghệ hiện đại, tiên tiến nhất vào dự án của Ecoworld City.

 

công nghệ cao

 

Các lĩnh vực mà trung tâm phát triển công nghệ cao tập trung đến

 

Ứng dụng công nghệ cao vào việc xây dựng thành phố công nghệ Ecoworld City là tầm nhìn dài hạn của Ecoworld. Ecoworld đang sở hữu một hệ sinh thái khép kín với 12 công ty thành viên với nhiều mảng : Tài Chính – Công Nghệ – Bất Động Sản – Truyền Thông – Bán lẻ.

 

Trung tâm phát triển công nghệ cao của Ecoworld sẽ tập trung nghiên cứu những sản phẩm công nghệ cho thành phố công nghệ Ecoworld City. Bao gồm việc ứng dụng các công nghệ thực tế ảo, thiết bị thông minh, nhà thông mình. Bên cạnh đó còn phát triển các bệnh viện thông minh, phát triển các hệ thống thông minh trong tất cả lĩnh vực mà Ecoworld tham gia vào bao gồm Tài chính – Công nghệ – Bất động sản – Truyền thông – Bán lẻ.

In Công nghệ

EcoGo – Mang thế giới công nghệ đến với người tiêu dùng
Ứng dụng EcoTouch
Tăng doanh thu bán bất động sản với Ecopoint App
Ecopoint App – Công cụ giúp “bùng nổ” doanh thu bất động sản
Mô hình nhà thông minh thực tế ảo