Ứng dụng nền tảng blockchain trên EcoPoint

Ứng dụng nền tảng blockchain trên EcoPoint

 

Ecopoint là ứng dụng tài sản được chia sẻ đầu tiên trên thế giới dựa trên nền tảng Công nghệ Blockchain để giao dịch – mua, bán và cho thuê bất động sản. Ứng dụng công nghệ trong việc kết nối và chia sẻ các sản phẩm bất động sản: thuê, mua, sử dụng, v.v … Giúp chủ sở hữu khai thác giá trị tương lai của các sản phẩm họ đang sử dụng và các sản phẩm được hình thành trong tương lai. Xóa tất cả các trung gian giao dịch, không mất phí môi giới, chuyển nhượng, khai thác, quản lý, vận hành, v.v … Đơn giản hóa và tăng tốc các giao dịch chỉ với một ứng dụng được cài đặt trên Mobile – App Ecopoint.

 

Ứng dụng nền tảng blockchain trên EcoPoint

 

ỨNG DỤNG BLOCKCHAIN ​​VÀO BẤT ĐỘNG SẢN

 

Công nghệ chuỗi khối sẽ thay đổi thị trường bằng cách số hóa các giao dịch, giảm thời gian, chi phí, tăng tính minh bạch, an toàn, tự động hóa, v.v. Các giao dịch ngang hàng và giao dịch xuyên biên giới giữa người mua và người bán có thể được thực hiện mà không cần sự hiện diện của các trung gian chẳng hạn như trao đổi, công ty chứng khoán, ngân hàng, v.v … Giao dịch có thể được thực hiện ngay lập tức, chính xác, bảo mật và không thể sửa đổi thông tin, từ đó giảm thiểu rủi ro gian lận, thao túng giao dịch, v.v. Định lượng sản phẩm Bất động sản cho các đơn vị Eco nhỏ. Dễ dàng giao dịch và trao đổi mà không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ bên thứ ba nào.

 

In Công nghệ

EcoGo – Mang thế giới công nghệ đến với người tiêu dùng
Ứng dụng EcoTouch
Tăng doanh thu bán bất động sản với Ecopoint App
Ecopoint App – Công cụ giúp “bùng nổ” doanh thu bất động sản
Mô hình nhà thông minh thực tế ảo