Ứng dụng nền tảng blockchain trên Ecoshare

Ecoshare là một ứng dụng chia sẻ được phát triển dựa trên nền tảng blockchain. Ứng dụng này sẽ hiển thị các vị trí và các đơn vị liên kết đã đăng ký với Ecoshare. Bạn sẽ nhận được rất nhiều quyền lợi khi tham gia : 

 

 

Quyền lợi của Agent Share : 

 

+ Tham gia cộng đồng Ecoshare miễn phí.

+ Phát triển thương hiệu, chia sẻ sản phẩm, bán sản phẩm trực tiếp trên ứng dụng ECOSHARE, ECOMART, ECOBUSINESS, IAMECO, etc.

+ Được tham gia hội chợ thương mại, hội nghị và hoạt động xã hội.

+ Được Ecoshare bảo vệ quyền lợi cho mọi thành viên và  được tham gia vào hệ thống bình chọn sản phẩm và dịch vụ. 

 

Quyền lợi của các thành viên : 

 

+ Tăng doanh số bán hàng và thúc đẩy hoạt động bán hàng.

+ Được chiết khấu 5 – 15 {70b45ee78418f42abd3d9f3844ba2e48a8b0129d2b75d7c15f341553206e1abb} từ việc chuyển đổi Eco từ các Agent 

+ Lợi nhuận từ việc đầu tư Eco, tăng trưởng  lợi nhuận theo lộ trình và các block giá.

+ Bán chéo để tăng doanh thu bán hàng

 

Hệ thống Ecoshare sẽ :

+ Kết nối hệ sinh thái trong và ngoài Ecoworld

+ Cập nhật tự động online chuỗi Agent Share lên tất cả các ứng dụng chia sẻ của Ecoshare

+ Tổ chức vận hành mô hình bán hàng chéo hàng nghìn trăm nghìn, triệu…Agent share trên toàn cầu.

+ Liên kết hệ sinh thái theo khu vực, theo tính chất ngành nghề, sản phẩm,…

+ Tổ chức truyền thông thu hút cộng đồng.

+ Tổ chức kinh doanh, bán hàng trên Ecomart.

In Công nghệ

EcoGo – Mang thế giới công nghệ đến với người tiêu dùng
Ứng dụng EcoTouch
Tăng doanh thu bán bất động sản với Ecopoint App
Ecopoint App – Công cụ giúp “bùng nổ” doanh thu bất động sản
Mô hình nhà thông minh thực tế ảo