Thông Báo quy đổi điểm Eco tại hệ thống Cửa hàng Mr.Eco

THÔNG BÁO

 

(V/v: Quy đổi điểm Eco tại hệ thống Cửa hàng thuộc

 

Công ty cổ phần Mr. Eco và các điểm liên kết 

 

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG/ QUÝ ĐỐI TÁC

 

  • Nhằm thống nhất một số nội dung trong việc quy đổi điểm Eco tại hệ thống Cửa hàng thuộc Công ty cổ phần Mr.Eco và các điểm liên kết thuộc Công ty cổ phần HappiWorld
  • Tạo sự rõ ràng, minh bạch và thuận tiện trong việc quy đổi.

 

Nay, Giám Đốc Công Ty cổ phần Mr.Eco xin được phép thông báo đến Quý khách hàng/ Quý đối tác/ Trưởng bộ phận các phòng ban thuộc Công ty cổ phần Mr.Eco một số nội dung chính như sau: 

 

  1. Chấp nhận quy đổi điểm Eco thành hiện vật với 50{70b45ee78418f42abd3d9f3844ba2e48a8b0129d2b75d7c15f341553206e1abb} thanh toán bằng tiền mặt và 50{70b45ee78418f42abd3d9f3844ba2e48a8b0129d2b75d7c15f341553206e1abb} quy đổi điểm Eco trên một hóa đơn mua hàng (Ecogift áp dụng tương tự: 50{70b45ee78418f42abd3d9f3844ba2e48a8b0129d2b75d7c15f341553206e1abb} tiền mặt. 50{70b45ee78418f42abd3d9f3844ba2e48a8b0129d2b75d7c15f341553206e1abb} Ecogift). Áp dụng trên toàn hệ thống Cửa hàng thuộc Công ty cổ phần Mr.Eco.
  2. Chấp nhận quy đổi thành hiện vật với 50{70b45ee78418f42abd3d9f3844ba2e48a8b0129d2b75d7c15f341553206e1abb} thanh toán bằng tiền mặt và 50{70b45ee78418f42abd3d9f3844ba2e48a8b0129d2b75d7c15f341553206e1abb} bằng VNĐ thông qua ứng dụng Payasian trên một hóa đơn mua hàng. 
  3. Chấp nhận 100{70b45ee78418f42abd3d9f3844ba2e48a8b0129d2b75d7c15f341553206e1abb} quy đổi thành hiện vật khi sử dụng phiếu mua hàng Ecogift. Áp dụng trên toàn hệ thống bán hàng liên kết thuộc Công ty cổ phần HappiWorld.
  4. Không chấp nhận quy đổi dưới bất kỳ đơn vị tiền tệ nào ngoài VNĐ trên ứng dụng Payasian.

 

Đề nghị: 

 

  • Quý khách hàng/ Quý đối tác nghiêm túc hợp tác và thực hiện đúng nội dung thông báo. 
  • Tất cả Trưởng bộ phận và nhân viên trực thuộc Công ty cổ phần Mr.Eco và điểm liên kết thuộc HappiWorld quán triệt thông tin, hướng dẫn và đảm bảo thực hiện đúng các chính sách trên. 

 

Thông báo có hiệu lực kể từ ngày 28/02/2020 cho đến khi có văn bản khác thay thế. 

 

Trân trọng.

Ngày 28 tháng 02 năm 2020       

GIÁM ĐỐC                 

CÔNG TY CỔ PHẦN MR.ECO

 

quy doi diem eco

In Tin tức - sự kiện

Thông Báo Chuyển Văn Phòng
Thay đổi lịch trình và kế hoạch của 9Token
OMANEE – đối tác chiến lược chủ chốt đồng hành cùng Ecoworld chinh phục thế giới
Sự kiện ra mắt 9Token đánh dấu sự hợp tác của Ecoworld và tập đoàn OMANEE
OMANEE – Khởi đầu của sự bứt phá